2020-12-08

Kontakty z dzieckiem w trakcie trwania sprawy rozwodowej

Wraz z chwilą podjęcia decyzji o rozwodzie, pojawia się jeden z zasadniczych problemów, a mianowicie kwestia kontaktów z dzieckiem. Wiadomo, iż rozstanie rodziców wiąże się z częściowym z+ rozejściem się również i z dzieckiem. Jeden z rodziców staje się opiekunem, z którym dziecko mieszka, z drugim zaś ten ma ,,określone widzenia”. Podczas rozwodu sprawa dotycząca kontaktów z dzieckiem odgrywa niezwykle ważną rolę, na jakiej na pewno należy się skupić. Określenie kontaktów z dzieckiem stanowi kwestię jedną z najważniejszych, jakie przed sądem należy rozstrzygnąć. Jak więc to wszystko wygląda w praktyce?

Kwestia dotycząca kontaktów z dzieckiem.

Po rozwodzie dziecko lub dzieci na stałe mieszkają z jednym z rodziców, w 90% przypadków jest to matka. Jeśli druga strona nie ma ograniczenia władzy rodzicielskiej, może jak najbardziej widywać się z dzieckiem. Mieszkając z danym rodzicem, dziecko zawsze mieszka tam, gdzie ten rodzic. Jeśli jednak chodzi o widzenia czy podejmowanie ważnych dla dziecka decyzji życiowych, leży to w interesie jednej, jak również i drugiej strony. Kontakty z dzieckiem - tak właśnie określona jest przez sąd forma widzeń z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka. Jedni rodzice decydują się na określenie takich widzeń na odpowiednich zasadach, jakie zostaną określone jeszcze przed sprawą rozwodową. Jest to najlepsza sytuacja, w której dziecko nie cierpi, bowiem ma kontakt z jednym i z drugim rodzicem, a ci nie toczą między sobą żadnych sporów. Najważniejsze jest zawsze dobro dziecka i to rodzice powinni mieć na uwadze. Nawet, jeśli dwoje rodziców nie potrafi się między sobą porozumieć, to bez wątpienia kluczowe znaczenie ma tutaj rozsądne podejście do tematu i postawienie na szczęście dziecka, które stoi tutaj na piedestale. W drugim przypadku, gdy rodzice nie potrafią się między  sobą zupełnie porozumieć, pojawia się zdecydowanie większy problem. Kiedy widzenia? Kto jest z dzieckiem w święta? Jak wygląda kwestia wakacji? Niestety, ale w sytuacji, gdy rodzice toczą między sobą spory, cierpi na tym najbardziej dziecko, które jest rozdarte, smutne i totalnie zagubione w tym,,strasznym” świecie dorosłych. opieka nad dzieckiem

Decydując się na rozwód, należy mieć na uwadze fakt, że jest to rozstanie małżonków, a nie rodzica z dzieckiem czy z dziećmi. Tutaj obydwoje rodziców powinno na tej płaszczyźnie działać do jednej bramki i robić wszystko, by dzieci czuły się kochane, ważne i potrzebne. Najlepszą opcją jest zaplanowanie harmonogramu widzeń, który dla każdej ze stron będzie odpowiednim. Wiadomo, iż z racji pracy, u każdego rodzica kwestia widzeń może być różna, dlatego też odpowiedni kompromis i dobry plan ma tutaj znaczenie największe. Mając wszystko wcześniej ustalone - można w trakcie rozprawy rozwodowej sądownie ustalić i te rzeczy, by w późniejszym czasie nie doszło do jakichkolwiek nieporozumień i nieścisłości.

Jak wygląda kwestia kontaktów do czasu rozprawy rozwodowej?

Podczas sprawy rozwodowej, sąd określa wszelkie możliwe kwestie. Oprócz więc rozwiązania małżeństwa i przedstawienia winy, określone są także i rzeczy związane z alimentami, z opieką nad dzieckiem, jak również i z kontaktami z nim. Wiadomo, iż nie można określić , jak wyglądają zasady kontaktów, jaka będzie kwota alimentów czy też kto sprawować będzie opiekę nad dzieckiem, jeśli wcześniej nie ustali się rzeczy związanych z samym rozwodem. Takie działania mogą trwać bardzo długo, szczególnie, jeśli dwoje małżonków między sobą walczy i chce rozstrzygnąć wszelkie spory sądownie.Co więc zrobić, gdy cała ta procedura trwa, a rodzic chce się widzieć z dzieckiem? Czy jest on wówczas w jakikolwiek sposób ograniczony?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Określenie ,,zabezpieczenie kontaktów” choć brzmi mało ciekawie i odpowiednio, gdy mówi się o relacjach dziecko - rodzic, to jednak taki termin istnieje i należy do niego się ustosunkować. Zabezpieczenie kontaktów jest prowizorycznym ustaleniem kontaktów z dzieckiem do czasu wydania wyroku. Dobrze jest się przygotować do kwestii ustalenia tych zabezpieczeń, bowiem najczęściej podczas wyroku sądu, są one powtórzone. 

Jak więc to zrobić? W jaki sposób tego dokonać? Koniecznie, należy złożyć wniosek. Można to zrobić osobno lub wpisać w treści pozwu lub w odpowiedzi na pozew. Należy podać sposób kontaktów, jaki dana strona proponuje. Niezbędnym jest uzasadnienie takiego postępowania. Może to być na przykład w sytuacji, gdy drugi z małżonków zabrania utrzymania kontaktów z dziećmi, gdy je utrudnia i gdy nie potrafi się w żaden sposób porozumieć.

Należy pamiętać o jednej rzeczy - rozwód odbywa się między małżonkami, a nie między dziećmi. Jedna ze stron nie powinna w żaden sposób utrudniać widzeń dziecka z drugą osobą, jeśli dziecko chce się z rodzicem widzieć, z drugiej zaś strony, drugi rodzic nie powinien rezygnować z widzeń z dzieckiem, nawet, jeśli już z nim nie mieszka. Pamiętajmy - dziecko jest zawsze najważniejsze. 
 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link