Wygrane sprawy

Przedmiot sprawy: zmiana obowiązku alimentacyjnego
Rozstrzygnięcie: zmiana orzeczenia poprzez zasądzenie wyższych alimentów na rzecz małoletniego dziecka
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o zapłatę
Rozstrzygnięcie: wydany w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód z winy
Rozstrzygnięcie: na skutek wypracowanego porozumienia sąd rozwiązał związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: eksmisja w trybie art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania
Rozstrzygnięcie: nakaz opuszczenia lokalu
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: rozwód z wyłącznej winy małżonka oraz alimenty na rzecz małżonka niewinnego
Rozstrzygnięcie: rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód z winy męża, zasądzone wysokie alimenty na rzecz żony
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o eksmisję 
Rozstrzygnięcie: nakazanie pozwanym opuszczenie zajmowanego lokalu włącznie ze swoimi rzeczami – bez uprawnienia do lokalu socjalnego
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o zapłatę
Rozstrzygnięcie: wydany w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i utrzymany w mocy przez sąd
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Rozstrzygnięcie: ogłoszona upadłość konsumencka klientki, która w sposób niezawiniony doprowadziła do niewypłacalności
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o rozwód bez orzekania o winie i alimenty
Rozstrzygnięcie: rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód bez orzekania o winie, wysokie alimenty
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o stwierdzenie nabycia spadku
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z wnioskiem
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: o zasiedzenie
Rozstrzygnięcie: wydany w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
Rozstrzygnięcie: zasądzone odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz sprostowanie świadectwa pracy w zakresie podstawy ustania stosunku pracy
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
Rozstrzygnięcie: zasądzone alimenty w łącznej wysokości 5000 zł.
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

Przedmiot sprawy: zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
Rozstrzygnięcie: zasądzone alimenty w łącznej wysokości 4200 zł.
Prowadzący sprawę: Igor Klimkowski

 

 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link