2021-03-25

Upadłość konsumencka a koronawirus

 

Co daje upadłość konsumencka? Przeprowadzenie takiej procedury daje możliwość uniknięcia spłacania długów, niezależnie od podłoża ich powstania z wyłączeniem zobowiązań alimentacyjnych. W dobie panowania pandemii COVID 19 duża grupa rodaków może mieć problemy z regulowaniem swojego zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się jednym sposobem na uzyskanie pomocy i życia pozbawionego długów. Jednak nie powinien to być sposób unikania płacenia swoich zobowiązań, które zostały zaciągnięte bez analizowania swoich możliwości finansowych. Nowelizacja prawa, która obowiązuje od wiosny tego roku ułatwia uwzględnienie wniosku o upadłość konsumencką związaną z koronawirusem.

Czym jest upadłość konsumencka w dobie koronawirusa?

Przed pandemią uzyskanie pozytywnej decyzji sądu w przypadku wniosku o upadłość konsumencką było możliwe, gdy niewypłacalność dłużnika nie miała charakteru umyślnego. Po stwierdzeniu przesłanek rażącego niedbalstwa sąd taki wniosek oddalał. Upadłość konsumencka według nowelizacji ustawy z dnia 24 marca 2020 roku może zostać ogłoszona w sytuacji powstania zawinionej niewypłacalności. Obejmuje osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dotyczy to sytuacji, gdy dana osoba uzyskuje zbyt niskie dochody, aby mogła zapewnić sobie utrzymanie i spłacać zaciągnięte długi.

Każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji może skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który doradzi w ocenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o upadłość konsumencką. Analizuje przesłanki w kontekście zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa, podejmuje się reprezentowania dłużnika w postępowaniu przed sądem upadłościowym i pomaga wyjść z problemu.

Nowelizacja ustawy z 24 marca 2020 roku w sprawie upadłości konsumenckiej w czasie pandemii

Po zmianie ustawy wniosek o upadłość konsumencką mogły składać osoby, które umyślnie doprowadziły do powstania długów a przyczyna ich niewypłacalności będzie analizowana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Ma to na celu usprawnienie całej procedury.Trzeba jednak poznać zależności, jakie ogłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Otóż osoba zadłużona, która spowodowała niewypłacalność wskutek niedbalstwa będzie musiała spłacać swoje zobowiązania w czasie od 3 do 7 lat. Natomiast osoby, które posiadają długi z powodu przyczyn od nich niezależnych np. w przypadku zwolnienia z pracy będą spłacać zobowiązana tylko przez 3 lata.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wiązać się z umorzeniem długu?upadłosc konsumencka

Taka możliwość ma miejsce tylko w sytuacji, gdy sąd będzie miał pewność, że dłużnik nie ma żadnego majątku i jest trwale niezdolny do spłaty długów, czyli nie będzie mógł pracować. Jak widać, upadłość konsumencka nie wiąże się nierozerwalnie ze zwolnieniem ze spłaty zadłużenia. Inny przypadek to warunkowe umorzenie długu, które powstaje w chwili stwierdzenia przez sąd niezdolności do pracy (spłaty) o charakterze czasowym. W takiej sytuacji dłużnik ma pięć lat w czasie, których może zostać skierowany wniosek o ustalenie planu spłaty, czyli częściowej spłaty zobowiązań. W czasie tego okresu osoba, która uzyskała zgodę na upadłość konsumencką ma obowiązek składania każdego roku do sądu sprawozdania dotyczącego swojej sytuacji materialnej.

Czy każde zobowiązanie podlega umorzeniu? Na pewno nie dotyczy to alimentów, szkód wynikających z przestępstw i rent odszkodowawczych. W nowelizacji z roku 2020 zapisano jeszcze jeden ważny dla dłużników zapis, a dotyczy to jego sytuacji mieszkaniowej. Jeżeli majątek danej osoby będzie zlicytowany, to z uzyskanych środków finansowych musi ona otrzymać taką ilość pieniędzy, która pokryje koszt czynszu za czas od roku do 2 lat.

Nowe rozwiązania znacznie upraszczają procedurę a ich celem jest skrócenie czasu postępowania w ogłoszeniu upadłości osób fizycznych, może to wiązać się z większym zainteresowaniem upadłością konsumencką. Jest to bardzo istotne w aktualnej sytuacji ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa, trzeba mieć na uwadze, że zaistniała możliwość oddłużenia w wyniku upadłości. Dla wielu ludzi taka procedura, może stać się ostatnią deską ratunku, w sytuacji, gdy inne metody prawne, które zostały uruchomione w związku z COVID 19 nie okazały się pomocne w wystarczającym stopniu.

Sytuacją związana z pandemią może odegrać dużą rolę w ocenie winy konsumenta w przypadku niewypłacalności, jednak skuteczniejszym działaniem może okazać się sięgnięcie po inne środki, aby przeciwdziałać doprowadzeniu do takiego stanu. Warto postawić na negocjacje z wierzycielem i rozłożenie spłaty długu na raty lub osobiście sprzedać posiadany majątek, aby osiągnąć wyższą cenę niż zrobiłby to syndyk.

Pomoc prawna przy ubieganiu się o upadłość konsumencką w czasie pandemii

Jest wiele zagadnień, które wymagają rozważenia i analizy nowych przepisów prawa odnośnie upadłości konsumenckiej w dobie koronawirusa, dlatego warto wesprzeć się wiedzą prawnika specjalizującego się w takiej procedurze. Potrafi on sprawnie przeprowadzić klienta przez cały proces, podchodzi ze zrozumieniem do jego obecnej trudnej sytuacji i przygotowuje do nowego, spokojniejszego życia. Każda osoba może liczyć na profesjonalną pomoc począwszy od sporządzenia wniosku o upadłość konsumencka po uczestnictwo w zakończeniu całego postępowania.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link