2020-10-19

Zasady dziedziczenia ustawowego

 

Dziedziczenie ustawowe jest to sytuacja, w której należy dokonać podziału majątku po śmierci spadkodawcy, który nie pozostawił po sobie testamentu. W bardzo wielu przypadkach, szczególnie, gdy śmierć nastąpi szybko i niespodziewanie, spadkodawca nie zdążył takiego testamentu nawet przygotować. W wielu też sytuacjach ludzie po prostu decydują się świadomie na dziedziczenie ustawowe. W tym artykule chcielibyśmy tym tematem zająć się nieco dogłębniej, tak, aby w jednym miejscu stworzyć pigułkę wiedzy na temat właśnie dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie ustawowe a Kodeks Cywilny

W świetle prawa dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego, w księdze czwartej pt ,,Spadki”. Może ono odnosić się między innymi do całego spadku lub też do jego części. W przypadku małżeństwa, spadek dzielony jest na połowę, a więc dziedziczenie ustawowe dotyczy wówczas połowy majątku osoby zmarłej. Kto należy więc do spadkobierców ustawowych? Są to między innymi dzieci,  małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, a także spadkobiercy zstępni rodzeństwa spadkodawcy, dziadkowie, pasierby, gmina, jak również i Skarb Państwa.

Kolejność dziedziczenia ustawowego

W świetle prawa z pewnością jednym z kluczowych elementów, jakie należy mieć na uwadze stanowi kolejność dziedziczenia, która tak naprawdę odgrywa tutaj wartość nadrzędną. Nie można bowiem sobie samodzielnie określić, kto będzie spadkobiercą, bowiem wszystko to ma swoją kolejność określoną w Kodeksie Cywilnym. 

I tak w pierwszej kolejności powoływane są dzieci spadkodawcy, jak również i małżonek, którzy należą do pierwszej grupy osób dziedziczących spadek. Tutaj dziedziczenie odbywa się w częściach równych dla każdej ze stron. Należy jedynie pamiętać, iż ułamkowa część spadku dla małżonka nie może być mniejsza niż ¼ majątku. Co to oznacza w praktyce? Gdy na przykład spadkobierca miał żonę i dwójkę dzieci, każda ze stron otrzymuje ⅓ spadku. Jeśli zaś miał żonę i czworo dzieci, wtedy dla żony przysługuje ¼ majątku, a ¾ zostaje podzielone na czwórkę dzieci. Jeśli dzieci już nie żyją, ich części przechodzą dalej na wnuki. sprawy spadkowe łódź

A co w sytuacji, gdy dzieci nie było w ogóle? Wówczas spadek trafia do małżonka, jak również i jego rodziców, którzy należą do drugiej grupy osób dziedziczących spadek. Każdy z rodziców otrzymuje wówczas ¼ spadku. W przypadku, gdy spadkodawca nie miał żony i dzieci, całość przechodzi w ręce rodziców. Jeśli nie ma małżonka, dzieci i rodziców, wówczas udział przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Należy tutaj pamiętać, że jeśli jedno z rodziców żyje, wówczas otrzymuje ono połowę majątku, a ta druga jest dzielona między owe rodzeństwo lub w przypadku ich śmierci, dzieci rodzeństwa. 

W trzeciej grupie mamy dziadków, którzy dziedziczą majątek w chwili, gdy spadkobierca nie miał już rodziców, małżonka, dzieci czy rodzeństwa i ich dzieci. W takich przypadkach dziadkowie dziedziczą majątek w częściach równych. Gdy którykolwiek z dziadków nie żyje, wówczas udział w spadku przypada jego dzieciom .

W czwartej grupie znajdują się dzieci małżonka spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji, w której małżonek nie żyje, ale posiadał dziecko z pierwszego małżeństwa. Zgodnie ze zmianą zawartą w ustawie, pasierbom również w takich sytuacjach należy się majątek spadkobiercy

I piątą grupą jest gmina lub w przypadku braku zameldowania Skarb Państwa. Dotyczy to takich sytuacji, w których spadkobierca nie posiada już żadnego z członków rodziny i nie ma na kogo takiego majątku przepisać. 

Kancelaria zajmująca się sprawami spadkowymi

Kwestia dotycząca spadków jest niezwykle skomplikowana. O ile spadkodawca pozostawił po sobie testament, wszystko odbywa się w znacznym uproszczeniu, o tyle w przypadku dziedziczenia ustawowego, problem zaczyna mieć dużo poważniejszy wymiar. Określenie osób, które dziedziczą spadek nie jest wcale takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Co więc w takich sytuacjach zrobić? Z pewnością pomocą dla wszystkich osób chcących uregulować kwestie spadkowe jest kancelaria zajmująca się właśnie takimi sprawami. Posiada bowiem ona w swoich szeregach sztab specjalistów, którzy mając wiedzę i doświadczenie, są w stanie w pełni uporać się z kwestiami dotyczącymi nabycia spadku na drodze dziedziczenia ustawowego. Z pomocą takiej kancelarii można dokonać należnego podziału spadku zarówno poprzez negocjacje, jak również i poprzez sprawę sądową. Każda kancelaria, która tą specjalizacją się zajmuje, z pewnością jest w stanie wykonać swoją pracę na najwyższym poziomie, z pełnym sukcesem i zadowoleniem wszystkich spadkobierców. 

Jedno jest pewne - kwestie podziału majątku, gdy nie ma testamentu są niezwykle trudne i skomplikowane, dlatego też należy zawsze podejść do nich z głową i profesjonalną pomocą firm, które tymi tematami właśnie się zajmują. W przypadku zasad dziedziczenia ustawowego pomoc kancelarii prawnej odgrywa nadrzędną rolę.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link