2020-10-07

Jak złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

 

Temat spadkowy jest niezwykle skomplikowany w świetle prawa i dla wielu osób, szczególnie tych będących w danej sytuacji, niezrozumiały w swoim przekazie. Nic więc dziwnego, że wiele osób stających się spadkobiercami radzi się prawników, co zrobić, by nie popaść w kłopoty, a jedynie co najwyżej - zyskać, a nie stracić. Nikt z nas bowiem tak naprawdę nie wie, co wchodzi w skład majątku spadkodawcy, bo jak wiadomo na cały spadek składają się i jego zyski, ale i jego długi. Co więc może zrobić spadkobierca? 

Wybór odpowiedniej opcji

Każdy spadkobierca ma trzy możliwości podjęcia decyzji, jeśli w grę wchodzi temat spadku. Może go przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, może go przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności za długi lub też może go odrzucić. W pierwszym przypadku mówimy o przyjęciu prostym, a więc bierze on cały majątek, bez względu na to, jak on wygląda. W drugim przypadku decyduje się na przyjęcie spadku, ale z dobrodziejstwem inwentarza, a więc nie biorąc odpowiedzialności za długi i zobowiązania spadkodawcy. I w trzecim przypadku odrzuca on spadek i z tego tytułu nie otrzymuje absolutnie nic. Jeśli osoba zmarła nie zostawiła po sobie spadku, następuje tak zwane dziedziczenie ustawowe. I tutaj należy podjąć decyzję, co zrobić z majątkiem spadkodawcy, by całość została zakończona tak, jak tego chce spadkobierca. Podstawą jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Kiedy i w jakiej formie należy złożyć oświadczenie? 

Jednym z kluczowych elementów, o jakich na pewno należy pamiętać jest termin złożenia wniosku - jest to czas sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Jeśli oświadczenie nie zostanie w tym czasie złożone, jest to równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli złożony zostanie wniosek na odrzucenie spadku, wówczas jego przyjęcie lub odrzucenie spada na kolejne osoby, którym wedle prawa przysługuje dziedziczenie majątku. 

Oświadczenie takie składa się przed notariuszem lub przed sądem. Można złożyć je zarówno ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Co musi w takim oświadczeniu się znaleźć? Niezbędnymi informacjami są między innymi: imię i nazwisko spadkodawcy, data i miejsce śmierci, miejsce jego zamieszkania, jak również i tytuł powołania do spadku. Niezbędna jest także i sama treść oświadczenia. Należy wskazać wiadome osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi, należy wskazać wszelkie testamenty. Koniecznym jest dołączenie odpisu aktu zgonu lub orzeczenia o uznaniu danej osoby za zmarłą. W przypadku oświadczenia ustnego, spisywany jest protokół sprawy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Jak wygląda kwestia osób małoletnich?

W przypadku, gdy spadkobiercami są osoby małoletnie, cała procedura wygląda tak samo, ale oświadczenie musi być napisane przez przedstawiciela ustawowego, który to w jego imieniu wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa. Należy jednak pamiętać tutaj o jednej, bardzo ważnej zasadzie, a mianowicie o zgodzie sądu rodzinnego, która jest niezbędna do załatwienia całej procedury. W pierwszej więc kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego i dopiero w chwili otrzymania zgody, można zająć się kwestią oświadczenia odnośnie spadku. W tym przypadku nie trzeba martwić się owym terminem sześciu miesięcy, gdyż w tym przypadku czas trwania całego postępowania zostaje zawieszony. 

Jaki wybór okaże się być najbardziej słusznym?

Z pewnością każdy spadkobierca stoi przed nie lada wyzwaniem, jaką decyzję podjąć, by okazała się być najlepszą. Oczywiście najbardziej proste jest przyjęcie spadku, ale takie powinno odbyć się wtedy, gdy mamy pewność, że spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnych długów, a jedynie sam majątek. W chwili jednak, gdy nie mamy jasnej sytuacji, możemy spadek odrzucić lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Co okaże się być lepszym wyborem? Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że spadkodawca pozostawił po sobie przede wszystkim pokaźne długi, wówczas najlepszą opcją jest odrzucenie spadku. Wystarczy tylko złożyć oświadczenie przed sądem lub notariuszem i całość zostaje załatwiona od razu. W przypadku zaś przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, cała procedura jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. W takiej bowiem sytuacji należy przejść przez dość kosztowną procedurę sporządzania spisu inwentarza przez komornika. 

Pomoc prawnika

Z całą pewnością niezwykle przydatną w takich sytuacjach okazuje się być pomoc prawnika, który tego typu działaniami się specjalizuje. Jest on w stanie doradzić, jaka opcja okaże się być dla danego klienta najlepsza i jakie kroki należy powziąć, aby z całej tej procedury wyjść zwycięską ręką. Spadek zazwyczaj kojarzy nam się z wieloma korzyściami, ale niestety wielu ludzi nie wie, że wraz z dobrodziejstwami, dziedziczy się także i wszelkie długi oraz zobowiązania. Aby nie wyjść na tym, jak ,,Zabłocki na mydle”, z pewnością warto skorzystać z pomocy specjalistów i dopiero potem podjąć odpowiednią decyzję. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link