2020-09-17

Najczęstsze błędy przy sporządzaniu testamentu

Na spisanie testamentu decyduje się bardzo duży odsetek osób. Są to zazwyczaj ludzie, którzy posiadają majątek i chcą go w odpowiedni sposób podzielić między członków rodziny. Najbardziej popularną, a jednocześnie i najłatwiejszą do zrealizowania formą, jaka jest w pełni zgodna z prawem stanowi testament sporządzony własnoręcznie. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że aby był on ważny, musi spełnić kilka warunków. Warto więc z nimi się zapoznać.

Testament musi być napisany przez jednego spadkodawcę

W każdym przypadku podstawą jest samodzielne sporządzenie testamentu. Zawsze bowiem dany testament stanowi rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy. Niestety, ale wiele osób popełnia ten błąd, co powoduje, że staje się on dokumentem nieważnym. Pod żadnym pozorem nie można napisać go wspólnie z inną osobą. Najczęściej popełnianym błędem jest napisanie testamentu wspólnie z małżonkiem. W żadnym wypadku nie można tego robić, gdyż w świetle prawa taki dokument nie spełnia określonych przepisów i nie można potraktować go jako ważne rozporządzenie. Ten aspekt więc należy mieć jak najbardziej na uwadze.

Testament musi być napisany własnoręcznie

Żyjemy w dobie komputerów, co sprawia, że dziś większość dokumentów pisana jest właśnie przy pomocy programów edytorskich, a następnie drukowana. O ile w większości dokumentów jest to wygodne i dobre rozwiązanie, o tyle w sytuacji, gdy chodzi o testament, sprawa wygląda zdecydowanie inaczej. Nie można napisać testamentu na komputerze, wydrukować go i złożyć własnoręcznie podpis. W świetle prawa taki dokument jest po prostu nieważnym. Wszelkie bowiem wytyczne są jasno określone i mówią one jedno - testament holograficzny musi być napisany pismem odręcznym, z użyciem długopisu, ołówka lub pióra. Stanowi to absolutny obowiązek, o jakim każda osoba chcąca napisać testament powinna pamiętać. 

Testament musi być napisany osobiście Prawo spadkowe w Łodzi

Nie ma takiej możliwości, by testament był sporządzony przez kogoś innego, w imieniu spadkodawcy, jeśli ten jest na tyle zdrowy i świadomy, by tego dokonać. Jeśli bowiem testament jest podyktowany drugiej osobie, w świetle prawa nie jest on dokumentem ważnym i nie można potraktować go poważnie. Trzeba mieć ten aspekt na uwadze, bo w wielu przypadkach pojawia się w tej kwestii wiele nieprawidłowości.

Testament musi posiadać podpis

To, z pewnością wie każdy, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, w których spadkodawca zapomni dokonać podpisu na dokumencie. W takim przypadku brak podpisu jest równoznaczny z jego nieważnością. Musi to był pełen, czytelny podpis wykonany na samym końcu dokumentu. Nie można stosować inicjałów czy też parafek.

Co z datą na testamencie?

Z pewnością jest ona niezwykle ważna, jednak jej brak nie świadczy o nieważności dokumentu. Pomaga ona znacząco przejść przez całą procedurę związana z wykonaniem woli spadkodawcy po jego śmierci. Po pierwsze data pozwala określić, czy osoba sporządzająca dokument była pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Po drugie, w przypadku, gdy takich dokumentów jest więcej, bierze się pod uwagę ten z ostatnią datą przed śmiercią. Jeśli daty nie ma, wówczas określa się przybliżoną na drodze postępowania dowodowego.

Brak możliwości spisania testamentu

Może zdarzyć się taka sytuacja, że w wyniku wypadku lub nagłej choroby, spadkodawca nie jest w stanie samodzielnie dokonać zapisu czy nawet wykonać podpisu na testamencie. Co więc w takiej sytuacji? W tego typu przypadkach można postawić na testament ustny. Aby był on ważny, musi być wypowiedziany w obecności trzech świadków, przy jednoczesnym spisaniu tego, co dana osoba wypowiada. Jeśli może się on podpisać, to wykonuje podpis na końcu sporządzonego testamentu, jeśli nie, muszą to zrobić wszyscy trzej świadkowie. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, że taki testament ważny jest jedynie przez okres sześciu miesięcy od ustania danych okoliczności, które spowodowały, że taką formę testamentu trzeba było wykonać.

Sporządzenie testamentu u notariusza

Nie jest oczywiście koniecznym sporządzenie dokumentu u notariusza, ale jeśli chcemy nie popełnić błędu, który mógłby wpłynąć na nieważność testamentu, to jak najbardziej zdecydowanie najlepszą opcją jest wizyta u notariusza. Z jego pomocą możliwe jest wykonanie wszelkich czynności, przy dokładnym sprawdzeniu całej procedury tworzenia testamentu. Co więcej, dzięki takiej współpracy, oryginał pozostaje u notariusza, a sam klient dostaje wypisy. Dlaczego jest to tak ważne? Istnieje w takich przypadkach pewność, że testament jest odpowiednio chroniony i nawet w sytuacji zniszczenia go przez osoby niepowołane, oryginał jest w odpowiednich rękach. Ten, który znajduje się u notariusza jest w pełni przez niego zabezpieczony.. Doskonale sprawdza się tutaj notarialny rejestr testamentów. Po śmierci spadkodawcy można sprawdzić, czy testament znajduje się w takim miejscu czy też nie. Nie ma możliwości, by dowiedzieć się tego przed śmiercią osoby sporządzającej dokument, ale po jego śmierci już tak. 

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link