2020-06-30

Adwokat rozwód Gdańsk

Adwokat rozwód Gdańsk

W toku postępowania w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód Gdańsk zasadą jest wskazanie, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego chyba, że małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód Gdańsk bez orzekania o winie. Tylko bowiem w taki wypadku sąd  zaniecha orzekania o winie, a treść tenoru będzie następująca …”Sąd Okręgowy rozwiązuje przez rozwód bez orzekania o winie związek małżeński…”…

 

Adwokat rozwód Gdańsk - zawinione przyczyny rozwodu

Rozwód Gdańsk może zostać orzeczony z wielu rozmaitych przyczyn. Najczęściej spotykanymi są:

Odmowa współżycia fizycznego

Odmowa wzajemnej pomocy, bezczynny tryb życia, niegospodarność

Przemoc psychiczna

Przemoc fizyczna

Uzależnienie małżonka od rodziny

Nałóg (alkohol, narkotyki, seks)

Naruszenie zasady wierności wobec drugiego małżonka

Przesadna zazdrość

Zmiana religii

 

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Najważniejszą i zarazem kluczową konsekwencją rozwód Gdańsk z orzeczeniem o winie jest możliwość żądania alimentów przez małżonka niewinnego. Jeśli sąd orzeka wyłączną winę jednego z małżonków, to obowiązki alimentacyjne kształtują się następująco:

  • małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów wykazując dodatkowo pogorszenie się sytuacji materialnej,
  • strona uznana za winną, nie może od niewinnej żądać żadnych alimentów

UWAGA!

Winę należy udowodnić w 100% co oznacza, iż nawet jeśli jeden z małżonków ponosi 95 % winy, a drugi tylko 5 % to rozwód i tak orzekany jest z winy obojga małżonków.

 

Kolejną konsekwencją winy jest to, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego traci uprawnienie żądania rozwód Gdańsk. Zatem rozwód możliwy będzie tylko w przypadku jego żądania przez małżonka niewinnego.

 

Ostatnim powodem dla którego małżonkowie żądają winy jest poczucie sprawiedliwości. I niestety ten powód jest najczęstszym asumptem do żądania winy.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link