2020-06-12

Zasady zasiedzenia nieruchomości

Zasiedzenie to jedna z form nabywania nieruchomości. Jak podpowiada prawo nieruchomości i prawo budowlane, zasiedzenie polega na tym, że władający daną nieruchomością zabudowaną lub niezabudowaną (np. mieszkaniem, domem, gruntem) zachowuje się ta, jakby był jej prawowitym właścicielem, lecz nim nie jest. O sądowne stwierdzenie zasiedzenie nieruchomości można jednak występować pod pewnymi warunkami. Kluczowy jest przy tym czas – zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie zasadami zasiedzenie nieruchomości, można ją nabyć po minimum 20 latach nieprzerwanego nią władania. Co poza tym? Jak przebiega taki proces? Na jakiej podstawie dokonuje się stwierdzenia zasiedzenie nieruchomości i jakie są dokumenty potrzebne do zasiedzenia? W końcu, kiedy następuje przerwanie zasiedzenia?

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi w naszymi kraju zasadami zasiedzenia nieruchomości, wynikającymi z prawa dotyczącego nieruchomości i prawa budowlanego, nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia wymaga postępowania sądowego. W związku z tym, władający, który chce zostać prawowitym właścicielem nieruchomości, na której gospodaruje przynajmniej od 20 lat, musi złożyć wniosek o nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie w sądzie rejonowym (właściwym dla miejsca położenia nieruchomości). Poza tym, trzeba uiścić opłatę za wpis sądowy od wniosku o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie. Jest to suma 2000 zł. Kolejno, sąd, po przyjęciu wniosku, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także popularnej w kraju gazecie zamieszcza informację na temat toczącego się postępowania sądowego wzywając ewentualnych zainteresowanych do wzięcia udziału w sprawie. Jeśli nikt nie zgłosi się w czasie trzech miesięcy od publikacji, a Ci, którzy się zgłosili nie są w stanie wykazać swojej własności, następuje stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez sąd. Nabywca jest wówczas zobowiązany zapłacić podatek w wysokości 7% wartości nieruchomości. A co z dokumentami potrzebnymi do zasiedzenia?

Dokumenty potrzebne do zasiedzenia

Zgodnie z obowiązującymi zasadami zasiedzenia nieruchomości, a co za tym idzie możliwości jej nabycia, do składanego w sądzie wniosku, władający musi załączyć dokumenty potrzebne do zasiedzenia. Pośród tychże dokumentów potrzebnych do zasiedzenia wymienia się: potwierdzenia wpłat podatku, wypis z rejestru gruntów nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości oraz zaświadczenie starosty o braku roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości. A kiedy następuje przerwanie zasiedzenia?

Kiedy następuje przerwanie zasiedzenia?

Zasady zasiedzenia nieruchomości przede wszystkim dotyczą stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości. Polskie prawo nieruchomości i prawo budowlane przewiduje jednak również sytuację przerwania biegu zasiedzenia. Kiedy następuje przerwanie zasiedzenia? Otóż, bieg zasiedzenia przerywa: wszczęcie mediacji, uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje, każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym celem rozpoznawania spraw bądź egzekwowania roszczeń lub przed sądem polubownym, która została wszczęta w celu dochodzenia/ustalenia lub zaspokojenia/ zabezpieczenia roszczenia, wytoczenie przez spadkobiercę powództwa o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie także jego prawa własności wynikającego z dziedziczenia.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link