2020-05-11

Likwidacja spółki z o.o.

Prawo handlowe i gospodarcze obejmuje wiele działań skupionych wokół szeroko pojętego biznesu. Muszą go przestrzegać wszystkie przedsiębiorstwa oraz instytucje, począwszy od tych, które dopiero wchodzą na rynek, poprzez funkcjonujące już od pewnego czasu, kończąc na tych, planujących rozwiązanie. Umowy i regulaminy, projekty dokumentów korporacyjnych, konsultacja zagadnień prawnych, negocjacje, wreszcie likwidacja spółek - wszystko to musi odbywać się zgodnie z prawem i najlepiej przy wsparciu kancelarii prawnej. Wbrew pozorom, likwidacja spółki z o.o. to proces długotrwały i żmudny. Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często bywa trudniejsze niż jej otwarcie.

Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Najpopularniejszym, tj. najczęściej występującym sposobem na zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest postawienie jej w stan likwidacji. Spółki z o.o. są przy tym likwidowane zwykle na skutek dążenia do zmiany formy prawnej działalności lub restrukturyzacji grup kapitałowych. Jako, że procedura likwidacji spółki z o.o. regulowana przez prawo handlowe i gospodarcze jest mocno sformalizowana i wieloetapowa, należy przestrzegać wszystkich zasad. W przeciwnym razie, proces likwidacji spółki z o.o. nie będzie przebiegał ani sprawnie, ani pomyślnie. Wobec tego, jakie są etapy likwidacji spółki z o.o.?

Etapy likwidacja spółki z o.o.

Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez likwidację spółki z o.o. niewątpliwie jest dość skomplikowaną procedurą. Likwidacja spółki z o.o. przede wszystkim wymaga przestrzegania obowiązujących zasad, dotrzymania wszelkich formalności, a także czasu. Istnieje kilka, koniecznych etapów likwidacji spółki z o.o.. Zaliczamy do nich: zajście przyczyny, która stanowi uzasadnienie rozwiązania spółki, powołanie likwidatorów, zgłoszenie likwidacji spółki z o.o. do sądu rejestrowego, przeprowadzenie postępowania oraz wykreślenie spółki z o.o. z rejestru czyli jej ostateczne zlikwidowanie. Przyczyną likwidacji spółki z o.o. może być: upłynięcie czasu, na jaki została powołana, uchwała wspólników o jej rozwiązaniu lub przeniesieniu do innego kraju, żądanie likwidacji jednego ze wspólników bądź członka zarządu, ogłoszenie upadłości. Co więcej, zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może żądać właściwy organ państwowy, który ma dowody na to, że spółka działa niezgodnie z prawem oraz zagraża interesowi publicznemu. Jeśli chodzi o likwidatorów, w większości przypadków stają się nimi członkowie zarządu spółki, rzadziej osoby trzecie powołane przez zarząd do roli likwidatorów. Właściwe rozpoczęcie likwidacji następuje na etapie jej zgłoszenia przez likwidatora do sądu. W następnym etapie likwidacji spółki z o.o. przeprowadza się czynności likwidacyjne, czyli zakańcza bieżące interesy spółki, wypełnia zobowiązania i upłynnia majątek. Czynności te muszą być poprzedzone podaniem do wiadomości publicznej informacji o likwidacji spółki z o.o. oraz sporządzeniem bilansu otwarcia likwidacji. Dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów procedury likwidacji spółki z o.o. może zostać ona wykreślona z KRS, czyli ostatecznie zlikwidowana.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link