2020-05-04

Co to jest demoralizacja?

Przed ukończeniem 18 roku życia, tj. zanim młoda osoba osiągnie pełnoletność, w świetle prawa jest uznawana za małoletnią, w związku z czym podlega innym przepisom niż osoba dorosła. Niestety, zdarza się, że młodzież dopuszcza się różnego rodzaju wykroczeń i przestępstw naruszających porządek publiczny. Wówczas to mówimy o demoralizacji nieletnich, która skutkuje wszczęciem postępowania w sprawach nieletnich. Co to jest demoralizacja? Jakie są przejawy demoralizacji nieletnich? Jakie kary obowiązują za demoralizację nieletnich? Co grozi oskarżonym nastolatkom, a także ich rodzicom? Pora dowiedzieć się co to jest demoralizacja nieletnich.

Co to jest demoralizacja nieletnich?

Co to jest demoralizacja? Demoralizacją nazywamy rozprężenie moralne, brak dyscypliny, a ostatecznie dopuszczanie się przez osoby nieletnie różnego rodzaju czynów uznawanych za wykroczenia, a nawet przestępstwa. Postępowanie w sprawach nieletnich, w tym o demoralizację nieletnich jest prowadzone w sądzie rodzinnym. Sprawę może, a wręcz ma społeczny obowiązek zgłosić każda osoba, która posiada informacje na ten temat. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich podaje kilka przejawów demoralizacji nieletnich. Co się do nich zalicza? Na czym według nich polega i co to jest demoralizacja nieletnich?

Przejawy demoralizacji nieletnich

Za powszechne przejawy demoralizacji nieletnich należy uznać takie zachowania wśród młodzieży poniżej 18 roku życia, jak: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, stosowanie agresji i przemocy, wandalizm, ale też przedwczesne podejmowanie życia seksualnego, wulgarne słownictwo, wagarowanie, uciekanie z domu. Wszystkie wymienione przejawy demoralizacji nieletnich mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawach nieletnich w sądzie rodzinnym. Jakiej kary należy się wówczas spodziewać za demoralizację nieletnich? Co grozi osobom poniżej 18 roku życia, którym zostały udowodnione przejawy demoralizacji nieletnich bądź czyny karalne? Demoralizacja nieletnich - co grozi? Jaka kara może spotkać osoby nastoletnie, którym została udowodniona demoralizacja nieletnich? Co grozi za dopuszczenie się np. wandalizmu, przemocy, wagarowania i uciekania z domu? W zależności od przejawów demoralizacji nieletnich bądź czynów karalnych, sąd rodzinny może zasądzić o zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych. Zaliczamy do nich: upomnienie, przeproszenie pokrzywdzonego, naprawienie wyrządzonej szkody, odpowiedzialny nadzór rodziców i/lub osoby godnej zaufania bądź organizacji młodzieżowej, nadzór kuratora, zakaz prowadzenia pojazdów, skierowanie do ośrodka kuratorskiego, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, umieszczenie w placówce leczniczej, umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link