2020-04-27

Unieważnienie małżeństwa cywilnego

Klasyczną formą całkowitego rozwiązania małżeństwa jest rozwód, który może być orzeczony wyłącznie po udowodnieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, w tym wspólnoty duchowej, fizycznej i gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że rozwód jest jedyną opcją. Otóż, w niektórych przypadkach prawo rodzinne i opiekuńcze umożliwia unieważnienie małżeństwa cywilnego. Co to jest i na czym polega unieważnienie małżeństwa w prawie cywilnym? Jakie powody unieważnienia małżeństwa uważa się za zasadne? Jak unieważnić ślub cywilny?

Unieważnienie małżeństwa w prawie cywilnym

Według przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego w ściśle określonych przypadkach możliwe jest unieważnienie małżeństwa cywilnego. Co jednak oznacza i jakie konsekwencje pociąga za sobą unieważnienie małżeństwa? W prawie cywilnym, w przeciwieństwie do rozwodu, unieważnienie oznacza zniesienie z mocą wsteczną wszystkich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie związku małżeńskiego. Krótko mówiąc, unieważnione małżeństwo uznaje się za niebyłe, lecz co istotne - ewentualne dzieci zrodzone w czasie trwania małżeństwa mimo wszystko nie tracą statusu pochodzących z tego związku. Unieważnienie małżeństwa cywilnego wcale nie jest proste, wprost przeciwnie, przysługuje tak naprawdę niewielu biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa. Jakie dopuszcza się powody unieważnienia małżeństwajak unieważnić ślub cywilny?

Powody unieważnienia małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa w prawie cywilnym musi być zasądzone przez sąd, przy czym do orzeczenia nie jest potrzebna zgoda małżonka. Co ważne, muszą ku temu istnieć konkretne, ściśle oznaczone przesłanki. Pośród powodów unieważnienia małżeństwa wymienia się: nieodpowiedni wiek (poniżej 18 roku życia), ubezwłasnowolnienie, niedorozwój umysłowy, zdiagnozowaną chorobę psychiczną, bigamię (pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie). Poza tym, powodami unieważnienia małżeństwa mogą być tzw. wady oświadczeń woli, w tym: brak świadomości, błąd co do tożsamości małżonka, wymuszenie małżeństwa (podjęcie decyzji o małżeństwie pod wpływem groźby), a także braki w pełnomocnictwach (błędy zaistniałe podczas zawierania małżeństwa poprzez pełnomocnika, powodujące nieważność małżeństwa). A jak unieważnić ślub cywilny?

Jak unieważnić ślub cywilny?

Powody unieważnienia małżeństwa nie tylko są nieliczne, ale też bardzo konkretne. Jak unieważnić ślub cywilny zakładając, że mamy ku temu wyraźną przesłankę? Co ciekawe, o unieważnienie małżeństwa w prawie cywilnym może wnieść zarówno małżonek, jak i każdy, kto ma w tym interes prawny. Pozew o unieważnienie małżeństwa cywilnego należy złożyć w odpowiednim sądzie okręgowym, oczywiście wraz z wymaganą dokumentacją.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link