2020-04-14

Wykonywanie sądowych postanowień o kontaktach z dziećmi, a koronawirus

            W obecnej sytuacji wielu rodziców zastanawia się, czy regulacje wprowadzone przez rząd dotyczące walki z COVID-19 mają wpływ na wykonywanie kontaktów z dziećmi ustalone przez sąd. Na tę chwilę wielu rodziców, z którymi dzieci przebywają na co dzień odmawia drugiemu wydania dziecka w ustalony sądowo dzień, tłumacząc, iż w okresie pandemii dziecko ma zostać w domu. Czy jest to zgodne z prawem?

Na to pytanie odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości w specjalnym komunikacie, z dnia 3 kwietnia 2020 roku. W powyższym komunikacie wyczytamy, iż wszelkie postanowienia wydane w sprawie realizacji kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu pozostają w mocy. Dotyczy to zarówno postanowień prawomocnych, jak i nieprawomocnych, wydanych w trybie zabezpieczenia, które zostały poddane natychmiastowej wykonalności.

 

Co to znaczy?

            Powyższy komunikat oznacza, iż rodzic nie może argumentować sprzeciwu na spotkania  drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem sytuacją związaną z koronawirusem. Ponadto brak realizacji postanowień sądu w przedmiocie realizacji kontaktów z małoletnim może wiązać się z wszczęciem postępowania z art. 59815 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. zagrożeniem nakazania zapłaty, na rzecz uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej, a w dalszej kolejności nakazaniem zapłaty określonej sumy, na podstawie art. 59816.

Powyższa regulacja ma swoje zastosowanie również w przypadku orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, czyli tzw. opieki naprzemiennej.

 

Wyjątek

            Jedyny wyjątek przewidziany w powyższym komunikacie, to sytuacja, w której odmowa wykonania orzeczenia sądu wynika jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

            Jak wynika z powyższego, rodzice mają obowiązek stosować się do wydanych postanowień sądu. Nie mogą odmawiać realizacji kontaktów, tłumacząc się obecną sytuacją związaną z koronawirusem. Należy pamiętać jednak, iż dobro dziecka jest najważniejsze, apelujemy zatem o rozwagę przy realizacji uprawnień wynikających z orzeczeń sądowych.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link