2020-06-28

Adwokat Rozwód Łódź

Adwokat rozwód Łódź

Proces o rozwód Łódź nigdy nie jest rzeczą łatwą, sprawie towarzyszą silne emocje, które mogą wpłynąć na podejmowane przez małżonków decyzje. Pomimo, iż małżonkowie są zgodni co do rozwiązania swojego związku, nie utrzymują ze sobą kontaktu, prowadzą osobne gospodarstwa domowe, prowadzą odrębne życie, to sąd w sprawie rozwód Łódź zadecyduje, czy przesłanki orzeczenia rozwód Łódź zostały przez nich spełnione.

 

Adwokat rozwodowy w Łodzi - przesłanki

W prawie polskim do orzeczenia rozwodu niezbędnym jest, by nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (pozytywne przesłanki). Pomimo spełnienia tych dwóch przesłanek sąd nie orzeknie rozwodu w Łodzi, jeśli w jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo orzeczenie adwokat rozwód Łódź byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (negatywne przesłanki).

 

Adwokat rozwód Łódź – zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego

Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu trzech więzi: uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej.     

Najprościej mówiąc więź uczuciowa została zerwana, jeśli małżonkowie nie czują wzajemnej miłości, szacunku, akceptacji, nie towarzyszą im pozytywne uczucia, które skłoniły ich do zawarcia związku małżeńskiego.          

Ustanie więzi fizycznej polega na ustaniu regularnego współżycia fizycznego pomiędzy małżonkami, ale nie tylko, ponieważ może ono ustać z przyczyn zdrowotnych. Ustanie więzi fizycznej może charakteryzować się brakiem jakichkolwiek gestów potwierdzających przywiązanie, miłość do współmałżonka.          

Ustanie więzi gospodarczej, to sytuacja, w której małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, w prostym języku, każde żyje na swój rachunek i nie zajmuje się sprawami współmałżonka, nie zamieszkują razem. Ważnym jest fakt, iż wspólne zamieszkiwanie pod jednym dachem nie oznacza, że więź gospodarcza została zachowana. Sytuacja materialna małżonków może powodować, iż nie są w stanie utrzymać osobnych mieszkań.

 

Adwokat prawo rodzinne Łódź – trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego mówimy, gdy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, iż małżonkowie nie są w stanie odbudować więzi ich łączących. Nie ma jednolitego stanowiska ile czasu musi upłynąć, aby mówić o trwałości rozkładu pożycia, ta kwestia jest indywidualna i jak zostało wspomniane, zależy od konkretnych okoliczności.

Przy orzeczeniu rozwód Łódź Sąd bierze pod uwagę dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd musi zbadać, czy wyrok rozwodowy nie wpłynie negatywnie na sytuację małoletniego, to również są indywidualne okoliczności, które podlegają badaniu przez Sąd.

 

Adwokat rozwód Łódź –profesjonalizm, skuteczność i osobista reprezentacja

Z treści przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, iż rozwód Łódź nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jeśli okoliczności wskazują na to, iż jeden małżonek doprowadził, do rozpadu związku, z jego winy wygasły więzi rzutujące na zupełność pożycia, nie może on żądać orzeczenia rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód Łódź lub odmowa jego zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok rozwodowy nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, jest to przesłanka generalna, zapewniająca sądom większy zakres ochrony dóbr małżonków. Odsyła do pewnych norm pozaprawnych ukształtowanych w społeczeństwie, norm przyzwoitości, uczciwości, moralności, w celu wydania słusznego i niekrzywdzącego wyroku.

Należy podkreślić, iż w każdym procesie rozwodowym, każdą przesłankę rozwodową sąd rozpatruje indywidualnie, bowiem zróżnicowane są historie małżeństw, charaktery ludzkie, okoliczności, w jakich doszło do rozpadu związku, dlatego pomimo, iż podane w kodeksie przesłanki są normą dla orzeczenia rozwód Łódź, mogą zostać spełnione w różnego rodzaju sposób.

Biorąc pod uwagę powyższe warto zastanowić się, by sprawę rozwodową prowadził adwokat rozwód Łódź, zarówno ze względu na znajomość obowiązujących przepisów, jak i obiektywne podejście, bez kierowania się emocjami.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link