2021-04-06

Co daje wina w rozwodzie?

O tym, że rozwód to trudne i ciężkie przeżycie wie każdy – przynajmniej ten którego to spotkało. Zasadą w postępowaniu rozwodowym jest, iż Sąd rozstrzyga który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego chyba, że małżonkowie zgodnie oświadczą, iż wnoszą o zaniechanie orzekania o winie (bez orzekania o winie).

ROZWÓD Z WINY CZY BEZ

Co w praktyce daje żądanie winy?

 1. poczucie sprawiedliwości – niestety to jest jeden z najczęstszych powodów dla którego małżonek wnosi o ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.
 2. żądanie przez małżonka niewinnego alimentów od małżonka winnego – zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

  Powyższy przepis uzależnia zatem przyznanie świadczenia alimentacyjnego na rzecz małżonka w przypadku udowodnienia wyłącznej winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego (nie chodzi tu o sytuacje kiedy sąd rozwiązuje związek małżeński z winy obu stron) oraz istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego – chodzi tu o sytuacje kiedy na skutek orzeczenia rozwodu standard życia małżonka niewinnego znacznie się obniży,

 3. małżonek winny nie ma prawa żądania rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód - Zgodnie z treścią art. 56 k.r.o. jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

ZAWINIONE PRZYCZYNY ROZWODU

Do najczęściej występujących w praktyce zawinionych przyczyn rozwodu należą:

 1. naruszenie zasady wierności małżeńskiej,
 2. bezczynny tryb życia,
 3. przemoc fizyczna i psychiczna, 
 4. alkoholizm i inne nałogi,
 5. opuszczenie małżonka, 
 6. odmowa współżycia fizycznego,
 7. odmowa wzajemnej pomocy, 
 8. negatywny stosunek małżonka do rodziny,
 9. zmiana religii.
   
Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link