2020-02-03

Testament własnoręczny - kiedy jest ważny?

Testament własnoręczny - jakie powinien zawierać elementy dla swej ważności?

Warunki ważności wspomnianej wyżej formy testamentu:

  1. Własnoręczne pismo autora testamentu, nie można korzystać z pomocy osób trzecich, nie można posługiwać się komputerem, czy maszyną do pisania. Cały tekst oświadczenie bezwzględnie musi być sporządzony własnoręcznie.
  2. Podpis autora testamentu, każdy testament holograficzny powinien zostać ręcznym podpisem autora.
  3. Data sporządzenia testamentu, koniecznym jest, aby było wiadomo, kiedy dany testament został sporządzony przy czym niedochowanie tego warunku nie pociąga za sobą nieważności, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów – jeśli było sporządzone ich kilka.

Powyższe warunki rzutują na ważność testamentu holograficznego, jednak, by jakikolwiek testament był ważny ponadto:

  1. Musi zostać sporządzony przez osobę o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Musi zawierać rozrządzenie majątkiem wyłącznie jednej osoby, nie ma możliwości sporządzenia testamentu wspólnego np. małżonków.
  3. Nie może zawierać wad oświadczenia woli, zostały one opisane w innym  artykule na naszym blogu.

W razie wątpliwości i pytań związanych ze sporządzeniem testamentu zachęcam do kontaktu pod z kancelarią. Zapraszam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie www.klimkowski-kancelaria.pl

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link