2019-10-22

Zachowek – komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Zachowek to uprawienie chroniące osoby najbliższe spadkodawcy, które dziedziczyłyby w przypadku dziedziczenia ustawowego. Prawo do niego wynika z samej więzi rodzinnej, która łączy osobę uprawnioną do zachowku ze spadkodawcą.

Komu przysługuje zachowek?

Tylko najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej tytułem zachowku. Przysługuje on:

  • zstępnym (np. dzieciom, wnukom),
  • małżonkowi, oraz
  • rodzicom spadkodawcy,
  • którzy byliby powołani do spadku, gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu.

Wobec powyższego nie każdej z w/w osób będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zachowku, a tylko tym które byłyby powołane z mocy ustawy.

Przykład:

Zmarły ojciec pozostawił tylko dzieci. Przed śmiercią sporządził testament, w którym do całego spadku powołał swojego przyjaciela. Wobec powyższego uprawnienie do zachowku przysługuje tylko i wyłącznie zstępnym (dzieciom) bowiem gdyby nie pozostawiony testament to one dziedziczyłyby w równych częściach.

KIEDY ZACHOWEK SIĘ PRZEDAWNIA?

Zachowek jest roszczeniem majątkowym, a więc podlega przedawnieniu. Przedawnienie roszczenia o zachowek następuje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, po upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu to zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od otwarcia spadku.

POZEW O ZACHOWEK - GDZIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ?

W przypadku, gdy osoby zobowiązane do wypłacenia zachowku np. osoby powołane do spadku na podstawie ważnego testamentu, nie wywiążą się dobrowolnie ze swojego zobowiązania, wówczas uprawnionemu do zachowku (osobom, które powołane byłyby z mocy ustawy gdyby nie pozostawiony testament) przysługuje skierowanie sprawy na drogę sądową. Od wysokości żądanej kwoty tytułem zachowku zależy, do jakiego sądu należy skierować pozew. W przypadku, gdy kwota zachowku jest wyższa niż 75.000 zł to sprawę należy skierować do sądu okręgowego. Natomiast, jeżeli kwota zachowku nie przekracza 75.000 zł to pozew taki należy złożyć w sądzie rejonowym.

Postępowanie w przedmiocie zapłaty określonej sumy pieniężnej nie jest łatwym postępowaniem dlatego warto skorzystać z pomocy adwokat łódź specjalizującego się w sprawach spadkowych.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link