2019-10-21

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy rozwodowej?

Inicjując postępowanie w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód niezbędnym będzie załączenie do pozwu takich dokumentów jak:

  1. akt zupełny małżeństwa,
  2. akt skrócony urodzenia małoletniego/ich dziecka/ci ( w przypadku kiedy dziecko jest pełnoletnie, nie ma konieczności przedkładania tego dokumentu), – w praktyce można się spotkać z żądaniem przez Sąd aktu wydanego na nowym druku (A4),
  3. zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu aktualnego oraz za okres ostatnich 6 miesięcy,
  4. dokumentów księgowych np. faktur, rachunków imiennych potwierdzających rodzaj oraz wysokość ponoszonych kosztów przy czym nie mogą to być paragony. Z dokumentu tego musi bowiem kto poniósł określony wydatek (na paragonie nie ma takich informacji), rodzaj wydatku oraz wysokość poniesionego kosztu,
  5. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód w wysokości 600 zł – w przypadku rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód kwota 300 zł zostaje zwrócona, a pozostałe koszty podzielone na pół

Wyżej wskazane dokumenty są podstawowymi dokumentami, które są składane w pozwie o rozwód. W zależności od zajętego w sprawie stanowiska procesowego – w zakresie sposobu rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód (z winy, bez orzekania o winie), miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów może zachodzić konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów np. potwierdzających winę małżonka.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link