2019-10-21

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

W toku postępowania w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód zasadą jest, że sąd ustala który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego chyba, że małżonkowie zgodnie wnoszą o zaniechanie orzekania w tym zakresie. W takim wypadku sąd rozwiązuje zawarty przez strony związek małżeński bez orzekania o winie. 

CO DAJE WINA?

 1. poczucie sprawiedliwości,
 2. małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów na swoją rzecz jeśli obok winy udowodni istotne pogorszenie sytuacji materialnej, 
 3. małżonek uznany za wyłącznie winnego traci uprawnienie żądania rozwodu.
   

ZAWINIONE PRZYCZYNY ROZWODU

Do najczęściej występujących w praktyce zawinionych przyczyn rozwodu należą:

 1. naruszenie zasady wierności małżeńskiej,
 2. bezczynny tryb życia,
 3. przemoc fizyczna i psychiczna, 
 4. alkoholizm i inne nałogi,
 5. opuszczenie małżonka, 
 6. odmowa współżycia fizycznego,
 7. odmowa wzajemnej pomocy, 
 8. negatywny stosunek małżonka do rodziny,
 9. zmiana religii.

O ile przesłanki rozwodu zawsze pozostają takie same o tyle okoliczności konkretnej sprawy są zupełnie inne. Każda rodzina, każde małżeństwo jest niezależną i odrębną od innych jednostką, która ma swoje zasady, sposób funkcjonowania. Dlatego też przy rozwodzie warto skorzystać z pomocy adwokat rozwód łódź, adwokat rozwód gdańsk. Tylko bowiem należyta reprezentacja jest warunkiem realizacji dochodzonego żądania.

Klimowski Kancelaria Prawna

Łódź

Adwokat Łódź
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
tel.: (42)208 88 42/(42) 208 88 43
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

Gdańsk

Adwokat Gdańsk
ul. Długi Targ
80-831 Gdańsk
tel.: 600 365 228
e-mail: klimkowski@onet.pl
Santander Bank Polska S.A.
90 1090 1304 0000 0001 4312 3524

 

Mapa dol-mapPolski

Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju

Facebook link Twitter link